NOBA Põhja- ja Baltimaade kaasaegse kunsti keskkond
SILDID: BYAA ´17  

Süda on detektor, 2014

150 x 200 cm

Õli lõuendil


Maali põhifookusesse jääb esemelisus – kvintessentsina eikusagilt ilmuv kelk. Absurdne idee, mil viltune põranda perspektiiv ja sellel stardivalmis kelk tekitasid omapärase koosluse – ühtaegu languse ja seiskumise meeleolu.


Maal räägib ühiskonnast eraldumisest, suhete lagunemisest ja sisekaemuslikust enesesse vaatamisest, kus massimeedia ja kommunikatsiooni vahendid on välja lülitatud ega oma võimu selles tajuväljas. Ruum peegeldab hüljatust ja pöörab figuratiivsele maalikäsitlusele selja. Valeperspektiiv ja moondunud kelk jätab vaatajale mõtiskluse koha, reaalsuse ja kujutluse piirimail.