NOBA OSTU- JA KASUTAMISTINGIMUSED

1. Tingimuste kehtivus
1.1 Tingimused kehtivad kõikide isikute ja internetipõhise ostukeskkonna NOBA.ac (edaspidi NOBA ostukeskkond) omanik NOBA OÜ (registrikood 11215904; aadress Pärnu mnt 154, Tallinn 11317, Eesti; telefoninumber +372 53 300 122, e-mail info@noba.ac) vahel NOBA ostukeskkonna vahendusel toodete ja teenuste ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad NOBA ostukeskkonnast toodete ja teenuste ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
1.3 NOBA OÜ-l on õigus NOBA ostukeskkonna vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning jätta tellitud teos üle andmata või teenus osutamata alljärgnevatel juhtudel:
1) tellitud teose autor on NOBA OÜ teadmata müünud teose teisele ostjale või teos ei ole muul põhjusel kättesaadav;
2) teose hinda või omadusi on NOBA ostukeskkonnas kuvatud valesti süsteemivea tõttu.
Kui NOBA OÜ-l ei ole võimalik tellimust täita, võetakse ostjaga ühendust e-posti või telefoni teel ning tagastatakse tellimuse summa juhul, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.
1.4 NOBA OÜ jätab endale õiguse teha ostukeskkonna tingimustes ning hindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel noba.ac. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest NOBA ostukeskkonnas. Kui tellija edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse tema ja NOBA OÜ vahel tekkinud õigussuhtele tellija poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hinnainfo
2.1 NOBA ostukeskkonna hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.
2.2 Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (7 päeva pärast tellimuse vormistamist).

3. Tootega tutvumine
3.1 Enne kunstiteose ostmist on võimalik tulla NOBA OÜ kontorisse teosega tutvuma. Teosega tutvumise korraldamiseks ning teose kunstniku ateljeest NOBA OÜ kontorisse tellimiseks tuleb kliendil täita NOBA ostukeskkonnas vastav vorm või saata e-kiri aadressile info@noba.ac, täpsustades teose nimetuse ning kliendi kontaktandmed. Üldjuhul on teose vaatamiseks tellimise tasu 10% ettemaks teose hinnast, kuid sõltub kunstiteose asukohamaast ning täpsem pakkumine saadetakse kliendi e-mailile ja kooskõlastatakse. Antud summa arvestatakse teose ostu korral teose ettemaksuks. Kui teost ei soovita arvestatakse kunstnikule teose tagastamise transpordikulu ettemaksust maha.  

4. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
4.1 Lisage soovitud tooted ostukorvi.
4.2 Valige sobiv transpordiviis tellitud toodete kohaletoimetamiseks. Olenevalt valitud transpordiviisist võib NOBA ostukeskkond küsida lisainfot toote kohaletoimetamise sihtkoha ja kontaktisiku andmete täpsustamiseks.
4.3 Pärast transpordiviisi valikut avaneb makseviiside valik. Valige Teile sobiv makseviis.
4.4 Ostu eest saate tasuda
1) pangalinkide kaudu
2) arve alusel
4) kasutades Liisi järelmaksuga (eraldi sõlmitava lepingu alusel)
4.5 Olge tellimuse vormistamise lehel andmete lisamisel tähelepanelik, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine ning võimalik hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
4.6 Kinnitage ostukorv ning vormistage tellimus, vajutades lingile „maksma“, kui soovite tasuda tellimuse eest koheselt pangalingi kaudu, või lingile „koosta arve“, kui soovite tasuda hiljem arve alusel. Kui soovite kasutada järelmaksuvõimalust, vajutage lingile “järelmaksutaotlus“.
4.7 Enne ostukorvi kinnitamist ja tellimuse vormistamist on tellijal kohustus tutvuda NOBA ostukeskkonna kasutajatingimustega ning kinnitada, et tellija nõustub nimetatud tingimustega.
4.8 Ostukorvi kinnitamisel registreeritakse eelnevalt mitteregistreeritud tellija NOBA ostukeskkonna kasutajaks ning talle edastatakse kasutajanimi ning parool. 
4.9 NOBA ostukeskkonnas sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel ajavahemikus 8.00−17.00.
4.10 Toodete ja teenuste müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimusekinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumist NOBA OÜ arvelduskontole.
4.11 Teie tellimus tühistatakse juhul, kui tellija ei ole 7 päeva jooksul ostusummat tasunud.

5. Kohaletoimetamine ja üleandmine
5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt punktile 4.10 toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kohta.
5.2. Toodete kohaletoimetamise aeg on üldjuhul 14 tööpäeva (naaberriikide autorite puhul võib aeg olla pikem). Juhul kui tellimuse täitmiseks kulub rohkem aega, teatab NOBA ostukeskkond tellijale esimesel võimalusel täpsustatud kohaletoimetamise aja.
5.3. Kui valisite kohaletoimetamise viisiks kulleri ja Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma esindaja Teiega ühendust punktis 5.2. märgitud aja jooksul, et täpsustada toodete kohaletoomise täpne aeg.
5.4. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.
5.5. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. NOBA OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

6. Tellimuse tühistamine ja nõuetele vastava toote tagastamisõigus
6.1 Tellijal on õigus peale toote eest tasumist, kuid enne toote kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates NOBA ostukeskkonna e-postiaadressile info@noba.ac vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga.
6.2. Peale toote kättesaamist on Tellijal 14 päeva aega nõuetele vastav toode tagastada, välja arvatud punktis 7.2 nimetatud juhul.
6.3. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse kliendile ostu eest tasutud summa, millest NOBA OÜ-l on õigus maha arvestada toote NOBA ostukeskkonnale tagasisaatmisega seotud kulutused kuni 15 EUR. OÜ NOBA kannab raha tagastatud toote eest tagasi kliendi arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest NOBA ostukeskkonnani, eeldusel et klient on eelnevalt kauba tagastanud.
6.4 Toote tagastamiseks tuleb esitada ostust taganemise avaldus (justiitsministri määrusega kehtestatud tüüpvorm), saates selle NOBA ostukeskkonna e-postiaadressile info@noba.ac hiljemalt 14 päeva jooksul toote kättesaamisest.
6.5 Klient peab toote tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul andnud kauba NOBA OÜ-le tagastamiseks üle logistikafirmale.
6.6 Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui NOBA OÜ on nõustunud kaubale ise järele tulema.

7. Nõuetele mittevastava toote tagastamine
7.1 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on tellijal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode NOBA OÜ kulul.
7.2 Tellijal ei ole õigust tagastada toodet, mille seisukord on halvenenud tellijapoolse ebaõige hooldamise, hoidmise või mittesihtpärase kasutamise tulemusel.

8. Vastutus ja vääramatu jõud
8.1 NOBA OÜ vastutab tellja ees ja tellija vastutab NOBA OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2 NOBA OÜ ei vastuta tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida NOBA OÜ ei saanud mõjutada või ette näha (vääramatu jõud).

PRIVAATSUSTINGIMUSED

9. Isikuandmete töötlemine
9.1 Tellija annab veebipoes andmeid sisestades õiguse koguda ja töödelda oma isikuandmeid (sh nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
9.2 NOBA ostukeskkonnal on õigus kasutada tellija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks tellijale.
9.3 Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
9.4 Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui isik on selle jaoks andnud NOBA ostukeskkonnas eraldi nõusoleku.
9.5 Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja pangatunnuste turvalisuse. Ka NOBA OÜ-l puudub neile juurdepääs.

10. Kunstiteosega seotud autoriõigused
10.1 Kunstiteose ning sellest tehtud fotode edaspidisel kasutamisel on ostja kohustatud järgima Autoriõiguse seadust. Üldjuhul ei ole lubatud kunstiteose ja sellest tehtud fotode kasutamine ärilistel eesmärkidel ilma teose autori nõusolekuta ja selle eest tasu maksmiseta.

10.2 MTÜ Nordic Baltic Art Center NOBA (reg no 80387390) kodulehel sisalduv info ja materjalid on MTÜ Nordic Baltic Art Center NOBA omand ning on kaitstud autoriõigusi kaitsvate seadustega. 

10.3 Materjalide kopeerimine ja levitamine 

10.3.1 MTÜ Nordic Baltic Art Center NOBA (reg no 80387390) kodulehte võib kasutada ja printida ainult  isiklikel ja mitteärilistel eesmärkidel kasutamiseks. Kodulehel sisalduvat info ja materjalide kasutamiseks pöörduda MTÜ Nordic Baltic Art Center NOBA esindaja poole e-posti aadressil: info@noba.ac. MTÜ Nordic Baltic Art Center NOBA säilitab kõik immateriaalsed õigused kogu sisule, mis kodulehelt kopeeritakse, salvestatakse või prinditakse.

11. Muud tingimused
11.1 Tootepildid NOBA ostukeskkonnas on illustratiivse tähendusega.
11.2 Kliendi ja NOBA OÜ vahel seoses NOBA ostukeskkonna vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on tellijal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Avalikustatud ning kehtiv alates 01.01.2023