NOBA Põhja- ja Baltimaade kaasaegse kunsti keskkond

Tallinna Kunstihoone uus näitus „Mis sillutab teed uuele maailmale?“ vaatleb viimase kümnendi sotsiaalselt kaasavat kunsti ja kunsti rolli sotsiaalses ning poliitilises võitluses. Eksponeeritud tööd annavad ülevaate, kuidas on viimasel kümnendil kasutatud kunsti ühiskonna kujundamise vahendina.

Sel reedel avatava näituse kuraator Corina L. Apostoli on veendunud, et kunstnikud osalevad meie aja tähtsaimates aruteludes. Nende hääl on oluline nii ühiskonna kujundamisel kui ka ettekujutuse tekkimisel, kuidas asjad võiksid olla teisiti. „Näitusel osalevate kunstnike looming toob kokku kunsti, aktivismi ja maailma poliitika selle eri tahkudes,“ ütleb ta.

Oma töid eksponeerivad nii Eesti kui ka välismaa 14 kunstnikku või rühmitust: Alina Bliumis, Zach Blas, Chto Delat?, Vala T. Foltyn, Núria Güell, Sandra Kosorotova, Kristina Norman, Daniela Ortiz, Tanja Ostojić, Lia Perjovschi, Dan Perjovschi, Dushko Petrovich, Urmas Viik ja Ala Younis.

Corina L. Apostol on 2019. aastal ilmunud raamatu „Making Another World Possible“ (Routledge, Creative Time) kaasautor. Nii raamat kui ka näitus uurivad sotsiaalselt kaasavate kunstiprojektide kaudu kümmet üleilmset probleemi: ühiskonna militariseerumist, üha suuremat järelevalvet, süvenevat majanduslikku ebavõrdsust, ühiskondlike liikumiste esiletõusu, rahvaste ümberasumist, kosmopoliitikat, võitlust rassismiga, loomehariduse kriisi, queer-küsimusi ja poliitilist väljendust ning poliitilist tegutsemist võimaldavaid uusi vahendeid.

„Üleilmne pandeemiakatastroof on paljusid pakilisi küsimusi üksnes võimendanud ja huvi sotsiaalselt kaasava kunsti vastu on suurenemas: see on liikunud kunstimaailma äärealalt kaasaegse kunsti ja tänapäeva poliitika arutelu keskmesse,“ ütleb Corina L. Apostol.

Raamatu kohandamine näituseks püüab kogu maailma hõlmava uurimuse asemel tõstatada põhimõttelisi küsimusi, mis algatavad arutelu ja aitavad mõista sotsiaalselt kaasavat kunsti nii Eestis kui ka välismaal. Näitus annab aimu sellest, missugused päevakajalised küsimused kõnetavad kunstnikke ning kuidas kunst reageerib tänapäeva poliitilistele küsimustele ja suhestub maailma olukorraga praegu.