NOBA Põhja- ja Baltimaade kaasaegse kunsti keskkond

Kaheksa Eesti galeriide ja kunstnike ühenduste esindajat kirjutasid alla ühisele Hea Tava dokumendile, mis aitab kaasa välja professionaliseerumisele ning korrastab Eestisisest kunstiturgu.

Pildil (vasakult alt): Andra Orn (NOARi asutaja), Helen Melesk (FOKU juhatuse liige), Tiina Määrmann (Vaal galerii galerist), Elin Kard (Kunstnike Liidu asepresident ja galerist), Meelis Tammemägi (Tam galerii galerist), Olga Temnikova (Temnikova & Kasela galerii galerist), Temuri Hvingija (Okapi galerii galerist). Foto: Hannes Aasamets.

Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse ja partnergaleriide koostöös algatatud Hea Tava dokument sõnastab põhimõtted, millest lähtuvad oma igapäevases professionaalses töös ja toimimises kaasaegset kunsti vahendavad galeriid ja ühendused. Lisaks galeriidele on Hea Tava koostamises osalenud ka Eesti Kunstnike Liidu liikmed.

Kuigi välisturul tegutsev esindusgalerii formaat on suure investeerimisvajaduse tõttu enamikele Eesti galeriidele täna kättesaamatu, aitas Hea Tava dokumendi loomise protsess nii galeriidel kui kunstnikel sõnastada oma reaalsed võimalused ja vajadused, muutes koostöö senisest avatumaks ja läbipaistvamaks. Eritähelepanu on Hea Tava juhendis pööratud galerii ja kunstniku vahelisele koostöösuhtele ning galeriidevahelisele koostööle kunstnike osas, sealhulgas erinevatest lepingutest ja kokkulepetest tulenevatele vastastikustele kohustustele.

Hea Tava on kooskõlas rahvusvahelise galeriiüldsuse poolt aktsepteeritud põhimõtetega. Praktilise juhendina on Hea Tava mõeldud aluseks galeriidesiseste tööpõhimõtete väljatöötamisel ja galeriide igapäevases töös tekkivatele küsimustele vastuste leidmisel, samuti kunstnikele kellele see on heaks orientiiriks koostöös Eesti- ja välisgaleriidega.

Dokumendile kirjutasid alla Haus galerii, Okapi galerii, Tam galerii, Temnikova&Kasela, Vaal galerii, NOARi, Kunstnike Liidu galeriide ja Fotokunstnike Ühenduse esindajad ning sellega saab tutvuda arenduskeskuse kodulehel.

Allikas: Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus