fbpx
NOBA Põhja- ja Baltimaade kaasaegse kunsti keskkond

Näitus on argise reaalsusega dialoogi astuv fiktsioon, tulevikku tunnetav poeetiline ja esteetiline jutustus. Lähenemine on spekulatiivne, mitmeti interpreteeritav ja määratlemata, lahtise lõpptulemusega.

Näituse eesmärgiks on inimolemuse ja inimkonna võimaluste poeetiline lahkamine seistes silmitsi määramatu tulevikuga. Aluseks on fiktiivne, ent reaalsust peegeldav situatsioon, mis sunnib tasahilju eemalduma senistest väärtustest ja märkamatult uusi norme aktsepteerima. Süsteemis tekkinud ebakõla, ootamatu „error” või nihe on muutnud maailma tasakaalu nii füüsiliselt kui mentaalselt. Tagajärjeks on tavapärase, iseenesest mõistetava kokkuvarisemine. Ilmneb, et antropotseenile iseloomulik inimese ülemvõim on tasakaalunihke tagajärjel ootamatult kergesti kõigutatav.

Sundolukord on kasvulava loomaks kujuteldamatuid situatsioone ja enneolematuid kombinatsioone. Varem teadvustamata võimalused saavad uueks reaalsuseks. Looduse kujutlusvõime pulbitseb ja valdab suutmatus uusi sensatsioone üheselt mõistetavalt kommunikeerida. Unistused, hirmud ja reaalsus kohtuvad. Uues keskkonnas saavad vastupanu ja vastupidavus uue iseloomu. Ökosüsteemi ülesehitus muutub, hierarhiad kujunevad ümber, sümbiondid ja parasiidid vahetavad rolle. Uued alged juurduvad. Paradiislik idee võrdsusest on hukutav utoopia.

Mihkel Maripuu (snd 1987) loomingut iseloomustab multidistsiplinaarne, eri meediume kaasav praktika, milles sisaldub lisaks visuaalsele ka füüsiline ja heliline platvorm. Uurimusalusteks teemadeks on post-interneti olemus kaasaegses kunstis, neo-materjalism ja muud subkultuurilised ilmingud ning digitaalajastu omapärad, mis on mõjutanud kaasaegse visuaalkeele kujunemist. Lahates tehnoloogia ja orgaanika vahelisi erisusi ning nende potensiaalsete ühisalade kattuvuslikke printsiipe. Mihkel Maripuu on lõpetanud Tartu Ülikooli maaliosakonna (BA) ja Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide maalikunsti osakonna (MA).

Laivi (snd 1988) on kunstnik, kes väljendab end mitmesuguste moekäsitluste kaudu. Tema loomingut iseloomustab materjalipõhine ning eksperimenteeriv lähenemine tekstiilidele ja rõivastele. Laivi analüüsib riietumisviise laiemalt nii visuaal-esteetilisel, funktsionaalsel kui ka ekspressiivsel tasandil. Moeharidusega kunstniku teoste läbivateks teemadeks on iha, igatsus, kordus ja sõltuvus. Laivi on lõpetanud moedisaini eriala Eesti Kunstiakadeemias (BA) ja Aalto Ülikoolis Helsingis (MA). Ta on end täiendanud Londonis, Kopenhaagenis ja Barcelonas. 2016. aastal oli tal isikunäitus Tartu Kunstimuuseumis.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital, selle graafiline disainer on Henri Kutsar.

Galerii nimi: Tartu Kunstimaja

Aadress: Vanemuise 26, Tartu

Lahtiolekuajad: E, K-P 12:00 - 18:00

Avatud: 26.09.2020 - 18.10.2020