NOBA Põhja- ja Baltimaade kaasaegse kunsti keskkond

Saabuval sügisel, 1. septembrist 17. oktoobrini toimuva Tallinna Fotokuu peanäitust Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis kureerib Vene naiskuraatorite duo TOK, mille taga seisavad Anna Bitkina ja Maria Veits. Biennaali juhtide Kulla Laasi ja Merilin Talumaa sõnul tegeleb 2021. aasta Fotokuu ning selle peanäitus Eesti ja Venemaa kultuurikogukondade vahelise koostööga ning ühtlasi soovitakse biennaali vältel luua võimalusi kohalike rahvusvähemuste kaasamiseks.

Peanäituse kontseptsiooni tutvustavad TOKi kuraatorid järgmiselt: „Meie põhieesmärk on leida vastus küsimusele „Kuidas valmistuda tulevikuks, mis põhineb vastastikusel sõltuvusel ja uutmoodi ühiselul?“. Nii mineviku kui ka meid praegu ümbritseva tegelikkuse mõistmise ja seletamise uue kognitiivse tehnika otsimise meetodina inspireerib meid käsitus intensiivsetest paikadest – tegemist on inimgeograafia põhimõtetele tugineva terminiga, mille on loonud vene filosoof ja meediauurija Mihhail Kurtov. Intensiivne paik tähistab võimukeset, kus protsessid algavad ja kus neid talletatakse; kus kogemused ühendatakse ja kust need liiguvad edasi teistesse kontekstidesse; kus varem eraldi asunud tegevused ja mõtted koonduvad ning muunduvad uuteks kontseptsioonideks, mis aitavad luua uusi teadmisi ja olemisviise.

Intensiivsete paikade kaardistamisel ja lahtiharutamisel tegeleme järgmiste uurimissuundade ja teemadega: poliitiline kujutlusvõime ja dekoloniaalsus arhitektuuris, linnaplaneerimine ja intersektsionaalsus, tööstuspärand ja selle ökoloogiline jälg, avalik ja isiklik ruum ning nende vahel asuvad peidetud universumid.“

Kuraatorite visioon valiti parimaks, lähtudes biennaali kontseptuaalsest raamistusest, mis keskendub toimetuleku ja kohanemise mõistetele ning kogukonna loomisele neil keerulistel ja murrangulistel aegadel.

TOK on 2010. aastal Peterburis asutatud rühmitus, mille taga seisavad kuraatorid Anna Bitkina ja Maria Veits. See on platvorm interdistsiplinaarsel uurimistööl põhinevate projektide tegemiseks kaasaegse kunsti, arhitektuuri, disaini ja ühiskonnateaduste valdkonnas. TOKi kuraatorid panevad proovile kunsti tavapäraseid piire ning otsivad uusi võimalusi ühiskonna muutmiseks, kasutades selleks mitmesuguseid kureerimisstrateegiaid ning kunstiloome ja institutsionaalseid formaate.

TOKi kureeritav Tallinna Fotokuu peanäitus EKKMis määrab ka sellest hargneva publiku- ja haridusprogrammi suuna ning annab raamistiku biennaali ülejäänud kavale. Lisaks peanäitusele panustavad kuraatorid biennaali sümpoosioni teemavalikusse ja räägivad kaasa esinejate kutsumisel. Esimest korda biennaali ajaloos toimuvat sümpoosionit korraldab Tallinna Fotokuu koostöös Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskusega (EKKAK).

Tallinna Fotokuu 2021 kuraatorikonkursi komisjoni koosseisu kuulusid kuraator ja kriitik Anna Goetz, Columbia Ülikooli antropoloogia doktorant Gustav Kalm, Kai kunstikeskuse ja Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse juht Karin Laansoo, EKKMi projektijuht ja kuraator Laura Toots ning Tallinna Fotokuu 2021 juhid Kulla Laas ja Merilin Talumaa.