NOBA Põhja- ja Baltimaade kaasaegse kunsti keskkond

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetab sel kevadel ligi 900 000 euroga kokku nelja loomemajanduse investeeringuprojekti, sealhulgas ka kaasaegse kunsti keskkonda NOAR, et arendada kaasaegse kunsti info- ja müügikeskkonna NOAR.eu funktsionaalsust ja disaini kasutajasõbralikumaks. 

Tänapäeva üleküllastunud maailmas aitab NOAR just kunstiteemades orienteeruda: kureeritud sisu tuuakse publikuni andes ülevaadet Baltikumis toimuvast ning suurendades kunstiinstitutsioonide omavahelist koostööd. Toetuse raames on kavas veebikeskkonda luua Eesti ja lähiriikide näituseinfot koondav andmebaas. „Oleme saanud tagasisidet, et infot toimuvate ja tulevaste näituste kohta on keeruline leida. Senini on puudunud selleks nö „üks värav“, mis koondaks Tallinnas, Tartus, teistes suuremates linnades ja lähiriikides toimuvate näituste info,“ selgitas NOARi asutaja Andra Orn. “Arendustööde tulemusena valmib NOAR keskkonnas Baltikumi ja Soome suurim kureeritud kunstinäituste kalender, arendatakse välja spetsiaalselt galeriidele mõeldud link, mille kaudu saab näitusteinfo lisada ning uueneb kunstilugude rubriik Fookus. Lisaks plaanime edaspidi läbi NOARI kajastada näitustesaalides ja ka kunstnike ateljeedes toimuvat – seda teksti-, foto- ja videokeeles, et kunstnikke ja nende loomingut avalikkusele paremini tutvustada. See kõik annab omakorda hoogu Eesti kunstnike loomingu tutvustamisele välisriikides,“ lisas Orn

Toetuse eesmärk on tekitada loomeettevõtjatele võimalusi oma toodete, teenuste ja ärimudelite, aga samuti turunduse ja müügi arendamiseks, et suurendada seeläbi ettevõtete ekspordisuutlikkust ja lisandväärtust. Lisaks NOARile said toetust SA Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, Naked-Island OÜ ning AV Media Partners OÜ.