NOBA Põhja- ja Baltimaade kaasaegse kunsti keskkond

Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse (KKEK) sihtasutuse nõukogu otsustas pikendada KKEKi senise juhataja Maria Arusoo volitusi järgmiseks ametiajaks kuni aastani 2027.

 

Maria Arusoo näeb järgmiste aastate perspektiivis KKEKi tugeva rahvusvahelise ekspertkeskusena, kus jätkatakse kunstnikele ja kunstiväljale võimaluste loomise, väliskoostööde algatamise ja läbiviimise, ingliskeelse eesti kunstiajakirja A Shade Colder väljaandmise ning Veneetsia biennaali suunalise tegevuse arendamise ja täiustamisega. Tähelepanu all on koostöö Baltikumi ja Põhjamaade suunal, nende hulgas tänavu Sequences XI festivali kureerimine Islandil ja Põhjamaade kuraatorite võrgustumisele suunatud Borderland Poetics.
 
Eesti siseselt on plaanis jätkata süvendatud tööd kaasaegse kunsti arhiividega, koostööd Kunstiakadeemiaga, arendada kunstikommunikatsiooni ja töötada välja kunstivälja statistika kogumise metoodika. Kuna avaliku raha vahendid on piiratud, siis on plaanis süvendatumalt tegeleda ka eraraha laialdasema kaasamisega. 

Maria Arusoo lisab: “KKEKis on praegu koos töötamas väga pühendunud ja hea sünergiaga tiim, kelle erinevad ekspertiisid täiustavad teineteist ning aitavad luua väga sisuka baasi KKEKi laiapõhjalisele tegevusele. Mitmete aastate jooksul panustatud töö tulemus on vilja kandmas ning vormunud või vormumas väga huvitavateks rahvusvahelisteks koostööprojektideks. Plaanis on jätkata aktiivselt ja tulevikku vaadates uute võimaluste loomisega Eesti kunstiväljale. Kriitiline ja avatud mõtlemine, laiapõhjaline läbimõtestatud koostöö ning eksperimenteerimisjulgus on põhimõtted, mille sooviks eesolevasse ametiaega kaasa võtta. Olen tänulik, et KKEKi nõukogu usaldusele ja KKEKi tiimi pühendumisele, mis võimaldab meil olla sisu loov avatud partner nii rahvusvahelisele kui ka kohalikule kunstiväljale.”

Nõukogu esimees, advokaat Peeter Kutman leiab, et Maria Arusoo on senise kahe ametiaja jooksul tõestanud end professionaalse, pühendunud ja võimeka juhina, kelle juhtimisel on KKEKist saanud oluline kaasarääkija nii Eesti kultuuripoliitikas kui ka rahvusvahelises kaasaegse kunsti dialoogis. “Arusoo eestvedamisel on KKEK hetkel kaasatud mitmetesse rahvusvahelistesse võrgustikesse ja suurprojektidesse. Sealhulgas näitab suurepärast tööd Veneetsia biennaali Eesti komissarina tõsiasi, et 59. biennaaliks kutsus Hollandi tiim Eesti oma paviljoni külaliseks ning samal aastal olid Eesti kunstniku Anu Põdra tööd valitud ka biennaali peanäitusele,” ütleb Kutman. 

“Maria Arusoo on väga professionaalne juht, kel on võimekust läbi viia kompleksseid suurprojekte,” ütleb nõukogu liige, kunstnik Jaanus Samma, “Koos KKEKi tiimiga on ta alustatud mitmeid pikaajalisi koostöid, nende hulgas ka näiteks WIELSi residentuuriga, mis on pakkunud kunstnikele suurt tuge. Maria on töökas ja pühendunud juht, ühtlasi ka tasakaalukas ja sõbralik ning kriisi olukordades alati rahulikuks jääv, mida isiklikult väga hindan. See aitab luua uusi suhteid ja hoida olemasolevaid, mis on taolises töös ülimalt oluline.” 

Sihtasutus Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus on vanim kaasaegse kunsti ekspertkeskus Eestis, mis on 1992. aastast tegelenud Eesti kunstnikele ja kunstiväljale võimaluste loomisega ning korraldab aastast 1999 Eesti paviljoni Veneetsia biennaalil. KKEK on mittetulunduslik eraõiguslik organisatsioon, mille toetus tuleb peamiselt avalikest vahenditest. Varem on KKEKi juhtajad olnud Sirje Helme ja Johannes Saar. KKEKi nõukogu liikmed on tähtajalised. Hetkel kuuluvad nõukokku Anu Allas, Sirje Helme, Peeter Kutman, Triin Männik ja Jaanus Samma.