fbpx
NOBA Põhja- ja Baltimaade kaasaegse kunsti keskkond

Herkki-Erich Merila

Herkki Erich Merila (s. 1964 Tallinnas) on DeStudio liikmena Eesti nüüdisaegse fotokunsti isa. Ja klassikule kohaselt köidab teda kõigist võimalikest motiividest igavikuilisim: naisekeha.


Töötades moefotograafina, rakendab Merila oma vabaloomingus võrdlemisi sarnaseid vormilisi võtteid, ent on modellidelt riided ära jätnud.


Samavõrd, kui see žest on sümboolne, kõlas ka viimane kommentaar irooniliselt, kuid on sellegipoolest sisuline. Naine, kelle nägu me kunagi ei näe, on Merila vabaloomingus kui lõuend, mille suhtes nii pildi vormiline kui ka sisuline ruum aktualiseeruvad. Foto ruumiline kompositsioon oleks ilma inimliku mõõtmeta, mida kaunis akt ajatus vormis kehastab, suhteliselt tühi ja formalistlik. Samas võib jutustus fotol liikuda ka vastupidises suunas: mets kui ürgväärtus õilistab ja õigustab mehelikku iha naiseilu järele.*


*Eesti Fotokunstimess 2014


 


Maal

Punane dihhotoomia  
€4050

Foto

Objects of Timeless  
€850
Ühe Unelma Memoriaal  
€2300

Segatehnika

Kromaatika ll  
€3200