fbpx
NOBA Põhja- ja Baltimaade kaasaegse kunsti keskkond
Olav Maran “20. sajandi grimasse”, 1965, kollaaž (Foto: Eesti Kunstimuuseum) Kumu kunstimuuseumi uue näituse „Kunstirevolutsioon 1966” keskmes on 1960. aastate keskpaiga Nõukogude Eestis toimunud kunstimurrang. Esindatud on suur hulk revolutsiooni panustanud kunstnikke, sh Jüri Arrak, Elmar Kits, Tõnis Laanemaa, Malle Leis, Ilmar Malin, Olav Maran, Henn Roode, Aili Vint, Tõnis Vint jpt. Näituse lähtepunktiks on […]

Olav Maran “20. sajandi grimasse”, 1965, kollaaž (Foto: Eesti Kunstimuuseum)

Kumu kunstimuuseumi uue näituse „Kunstirevolutsioon 1966” keskmes on 1960. aastate keskpaiga Nõukogude Eestis toimunud kunstimurrang. Esindatud on suur hulk revolutsiooni panustanud kunstnikke, sh Jüri Arrak, Elmar Kits, Tõnis Laanemaa, Malle Leis, Ilmar Malin, Olav Maran, Henn Roode, Aili Vint, Tõnis Vint jpt.

Näituse lähtepunktiks on rida 1966. aastal Tallinnas ja Tartus toimunud näitusi, kus välja pandud teosed eemaldusid julgelt ametlikust nõukogude kunstikaanonist ning tõid nähtavale tollases kunstis ilmnenud uued ideed ja strateegiad: Tartu kunstnike kevadnäitus, näitus „Maal. Graafika. Foto”, noorte kunstnike näitus Tallinna Kunstihoones, jne. Nende näituste koosmõjul nihkus piir tollases kunstis lubatu ja keelatu vahel ning avardus arusaam sellest, millist kunsti võib pidada realistlikuks.

„Kunstirevolutsioon 1966” keskendub 1960. aastate Eesti noore kunstnikepõlvkonna huvile maailma ja inimese uuelaadsete, senisega võrreldes mitmekihilisemate kujutusviiside vastu. Need kujutusviisid lähtusid sageli sürrealismi meetoditest ning lähenesid abstraktsele kunstile, kasutasid nii geomeetrilisi kui ka loodusest tuletatud vorme, näitasid igapäevasest erinevaid mikro- ja makromaailmu, osutasid inimese olemuse ja tegevuse salapärastele dimensioonidele.

Kõik need suunad kajastasid ühel või teisel viisil oma sünnikeskkonda ning sellega kohandumise viise – reageerisid üleratsionaliseeritud ühiskonna ühemõttelisuse nõudele, subjektiivse allasurumisele kollektiivse kasuks, otsisid ametliku ideoloogia ettekirjutustega võrreldes teistsuguseid viise elamise mõtestamiseks.

Väljas on 1966. aasta näitustel eksponeeritud teosed ning samuti neil näitustel osalenud kunstnike veidi varasemad ja hilisemad tööd, ka sellised, mida tol ajal avalikult ei näidatud. Näituse eesmärk on palju tähelepanu pälvinud 1960. aastate lõpu asemel fookusesse tõsta mõnevõrra varasem aeg, mis toob nähtavale kunsti mitmekihilisuse, eri vorme võtvate ideede ja eri sisusid omandavate motiivide ringlemise. Vähemtuntud materjali hulgas väärib erilist äramärkimist fotorühmituse Stodom loomingu kaasamine Eesti kunsti ajalukku.

Näituse kuraator: Anu Allas
Näituse kujundaja: Kaido Ole
Graafiline kujundaja: Külli Kaats

Näitus on avatud kuni 16. augustini 2015.

Allikas (refereeritud): ERR