NOBA Põhja- ja Baltimaade kaasaegse kunsti keskkond

Weaving the fabric of time, 2024

220 x 144 cm
€3080

Reused fabric, needles, thread, fabric pencil and paint.


Väga raske on panna sõnadesse seda, mida ma tunnen seoses seotuse, niidistiku, lõime, juurte ja hargnemiste teemaga. See on liiga suur. Sellel on äärmiselt tugev jõud, vähemalt minu jaoks. Alates mu vanavanaemast, kes andis järeltulevatele naistele edasi kangastelgedel kudumise oskuse kuni metafoorse ajakanga mõisteni välja. Rääkimata suguvõsadest, sugupuudest, lõimumistest ja juurte juurde tagasi minemisest. Eesti keel on küll selle koha peal päris tabav, aga ikkagi on keeruline panna midagi nii suurt ja laialihargnevat nii piiratud vormi nagu sõnad….ja võibolla pole see üldse vajalik. Siis saabki seda väljendada läbi muude vormide nagu näiteks pildikeel. Tõlge: It’s very difficult to put into words what I feel regarding the theme of connection, threads, roots, and branching. It’s too vast. It has an extremely strong force, at least for me. From my great-grandmother, who passed down the skill of weaving on looms to my family women, to the understanding of metaphorical fabric of time. Not to mention lineages, family trees, integrations, and going back to the roots. Estonian language is quite apt in this regard, but still, it’s difficult to put something so vast and sprawling into such a confined form as words… and maybe it’s not necessary at all. Then it can be expressed through other forms such as visual language.


Veel sellelt kunstnikult

Graafika

Dogs of Tbilisi - Anna-Liisa Sääsk
Dogs of Tbilisi  
30 x 64 cm
€920
Shepherd with cypresses - Anna-Liisa Sääsk
Shepherd with cypresses  
27 x 22 cm
€620