NOBA Põhja- ja Baltimaade kaasaegse kunsti keskkond

Kuressaare Raegaleriis Eesti Looduskaitse Seltsi (ELKS) kunstikogu valiknäitus „Jaan Eilarti hoitud maailm“, mille korraldajaks on ELKS-i Saaremaa osakond ja eestvedajaks Reet Viira.

Eesti Looduskaitse Selts asutati 4. november 1966. Seltsil on oma lipp, logo, rinnamärk, teeneid tähistavad autasud. Seltsi väärtuseks on see, et on säilinud arvukas liikmeskond üle riigi ulatuvas osakondade võrgustikus.

Suuri teeneid seltsi asutamise ja selle kiire tõusmisel massiliseks rahvaliikumiseks oli Jaan Eilartil (1933– 2006) – meie loodus- ja kultuuriloo suurmehel. Tema teadmised, organisaatorivõimed. Suurepärane kõne- ja kirjamehetalent ning loodushoiu kui kultuurinähtuse avar käsitlus tõi seltsi asutajate hulka väljapaistvaid kultuuritegelasi: Fr. Tuglas, G. Reindorff, M. Laarmann, L.Rummo,

A. Lauter, V. Panso, D. Vaarandi, V. Tormis jpt, kelle innustusel kasvas selts eestimeelseks 23 000 liikmega rahvaühenduseks.

Jaan Eilartit tunti nii botaanikuna, fenoloogina, taimegeograafina, bioloogina, looduskaitsjana, kultuuri- ja teadusloolasena, aga ka bibliofiilina, publitsistina, kodu-uurijana ja kunstihuvilisena.
Eilart sidus oskuslikult looduskaitse ja kultuuri kodumaa tundmisega. Eesti Looduskaitse Selts koos muinsuskaitse liikumisega mõjus kaheksakümnendatel Eestis rahvuslikke protsesse käivitavalt.

Jaan Kaplinski on Eilarti kohta kirjutanud: „Eestis on vähe inimesi, kes raskel ja keerulisel nõukogude ajal suutis nii palju teha meie rahvuskultuuri hoidmiseks, inimeste teadlikkuse tõstmiseks oma maast, ajaloost ja kultuurist. Jaan Eilart kuulub kahtlemata eesti suurmeeste ritta koos selliste inimestega nagu Jakob Hurt, Villem Reimann ja Jaan Tõnisson.“

2021. aastal tähistab Eesti Looduskaitse Selts oma 55. sünnipäeva, mille üheks avaüritusekson kunstinäitus Kuressaare Raegaleriis „Jaan Eilarti hoitud maailm“, sellele järgnevad aasta jooksul näitused ja üritused Eesti eri paigus. Näitus baseerub Eesti Looduskaitse Seltsi kunstikogul, mille aluseks on Jaan Eilarti poolt seltsile pärandatud teosed.

ELKS-i kunstikogusse kuulub suurusjärgus 250 teost, sealhulgas ligi 200 graafilist lehte ja arvukalt ex-libriseid, mille autoriteks on Kaljo Põllu, Ilmar Torn, Vive Toll, Herald Eelma jpt.

ELKS-i maalikogust võib leida Aleksander Suumani, Juhan Muksi, Elmar Kitse, Hans Viidalepa ja paljude teiste eesti tuntud autorite teoseid.

Korraldajad tänavad Eesti Looduskaitse Seltsi Tallinna osakonda ja ELKS-i juhatuse liiget Toomas Tiivelit märkimisväärse panuse eest kunstikogu korrastamisel ja süstematiseerimisel ning Saaremaa Vallavalitsust abi eest näituse ettevalmistamisel. Erilised tänud tehnilise abi eest Anti Roostale.

Galerii nimi: Kuressaare raegalerii

Aadress: Tallinna tn. 2, Kuressaare 93819, Kuressaare

Lahtiolekuajad: T-R 10:00 - 17:00, L 10:00 - 15:00

Avatud: 16.01.2021 - 13.02.2021