NOBA Põhja- ja Baltimaade kaasaegse kunsti keskkond

Nele Tiidelepp avab Draakoni galeriis isiknäituse „sõnad ei suuda midagi kirjeldada ajavad asja kuidagi ära”.

Nele Tiidelepp: „Näitusel „sõnad ei suuda midagi kirjeldada ajavad asja kuidagi ära“ näeb (keha)vormide, liikumiste ning tegevuste abstraktseks hääbumist. Keskendun kehale, mis on vabastatud enda kehalisusest ja reeglitest. Ta on abstraheeritud ning lebab või on näiteks laiali venitatud. Ta ripub, toetub, naaldub, eendub, tardub, voolab. On toimunud vabanemine esialgsest piiratusest, kuid seejärel suundumine uude ebaloomulikku asendisse, mis eitab esialgset liigutust, kehalist olemust. Elav füüsiline objekt, mida kängitsevad ihad, hirmud, õõv. Ta on hüljanud oma kehalisuse, mille piirjoontena kulgevad paralleelselt mööbel, rõivad ja ruumid.

Joonistatud vorme, ümaraid objekte(kehi), tekstiilseid pindu/katteid ning asendeid taasesitab installatsioon. Ruumi laiali laotunud tegelaskuju liigutused korduvad, ning esialgu tähendust omanud trajektoor õhus kaotab oma funktsioonist tulenevad seosed ning omandab uued, visuaalsed, koreograafilised kvaliteedid. Tähenduste hägustumine ja teisenemine. Ühelt aspektilt teisele liikumine. Minevikkude paljususega leppimine ning eri kihtide uurimine, neile valguse paista laskmine.“

Nele Tiidelepp (1998) on aastal 2020 lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni ja skulptuuri osakonna. Tema kunstnikupraktika tõukub spontaansetest reaktsioonidest keskkonnale ja (skulptuuri)materjalidele. Tulenevalt taustast teatris ja kirjanduses, esineb tema töödes tihti poeetilisust, kirjanduslikke elemente ja lugude jutustamist. Käegakatsutav aines muutub tegelaseks ruumilise kompositsiooni laiuvas narratiivis. Tööd on eri meediumites nagu tekst, video, skulptuur ja installatsioon. Oluline on materjalide kontseptuaalne analüüs skulptuuri vaatenurgast ja nende kultuuriline kontekst. Tiideleppa huvitab argielu kirjanduslikkus, mälestuste moondumine ajas ja (elu)ruumide kasutamine ja kujundamine. Hilisemates installatsioonides on oluline objektide ja materjalide kristalliseerumine mälus. Sageli esineb originaalteksti, väljendub spontaanne, kaootiline mõttevool.

Toimetaja: Kristel Rebane
Kujundaja: Siim Hiis

Kunstnik tänab: Martin Tiidelepp, Villem Säre, Sidney Lepp

Näituse toimumist toetab Eesti Kultuurkapital.

Näituseid Draakoni galeriis toetavad Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuuriministeerium ja Liviko AS.

Galerii nimi: Draakoni galerii

Aadress: Pikk 18, Tallinn

Lahtiolekuajad: E-R 11:00 - 18:00, L 11:00 - 17:00

Avatud: 06.07.2021 - 31.07.2021