fbpx
NOBA Põhja- ja Baltimaade kaasaegse kunsti keskkond

Mihkel Maripuu on kunstnik, kelle tegevust iseloomustab meediumiülene praktika. Ta manipuleerib oma loomingus heli ja pilti, mõtet ja materjali eesmärgiga kanda vaimseid väärtusi maisesse vormi. Maripuu on õppinud Tartu Ülikooli filosoofia teaduskonna kultuuriteaduste ja kunstide instituudi maalikunsti õppetoolis (BA) ja lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonna maalikunsti osakonna (MA).

Näitus „Ex Nihilo” käsitleb tehnoloogia adapteerumist argiteadvusega (ka vastupidi), mõjutades seeläbi kaasaegse visuaalkeele kujunemist. Näitus on väljakutse aktuaalselt ootuspärastele ja kehtivatele põhimõtetele, tõstes esile olulisi küsimusi tehnoloogia ja inimese vahelistest suhetest, arengu potentsiaalidest, originaalsusest ja anonüümsusest ning sellega kaasnevast eksistentsiaalsest olemusest. Juhtides tähelepanu digitaalselt genereeritud piltidele, pidurdades nende harjumuspäraselt kaootilist kulgemist tajuväljas, analüüsib kunstnik nende tähendust ja mõju kaasaegsel kunstiväljal.

Näitus on jätk Mihkel Maripuu varasematele projektidele, kus uurimusalusteks teemadeks on olnud post-interneti olemus kaasaegses kunstis, neo-materialism, erinevad subkultuurilised ilmingud ning digitaalajastu omapärad, mis on mõjutanud kaasaegse visuaalkeele kujunemist.

Ex Nihilo, tõlkes „ei millestki” manifesteerib loomingulist akti, kus „miski” sünnib „ei millestki”. Kaootilisest, lõputul kiirusel vallanduvast infotulvast on kinni püütud kaadrid ja aheldatud need staatilisse vormi. See on maagiline akt ootamatult terendavast abstraktsest informatsioonist, selle registreerimisest, kristalliseerumisest ja materialiseerumisest reaalses ruumis. Pidurdades kaasaegselt harjumuspärast tava protsessida murdosa sekundi vahendusel tarbitavat informatsiooni, loob kunstnik puhvri virtuaalse ja materiaalse vahele. Digitaalselt genereeritud virtuaalne kujutis kohtub orgaaniliselt manuaalsega, analüüsimaks kaasaegse visuaalesteetika avaldumise vorme ja võimalusi.

Galerii nimi: Hobusepea galerii

Aadress: Hobusepea 2, Tallinn

Lahtiolekuajad: E, K-P 11:00 - 18:00

Avatud: 03.05.2019 - 20.05.2019