NOBA Põhja- ja Baltimaade kaasaegse kunsti keskkond

Näete kunstnikku tema tuntud headuses – Vano Allsalu looming ei saa jätta külmaks. Kunstnik tunneb inimest. Sellest annab tõestust tema oskus puudutada vaataja teadvuses punkte, mis loovad ootamatuid, mõnikord üllatavalt tugevaid tundeid ja eredaid kujutlusi.

Autor vaatleb ja taasloob ümbritsevat läbi tugeva subjektiivse üldistuse, keskendudes omaenda isikupärasele värvimaailmale. Sellisel viisil väljendatud loodusmotiive ja loodusest leitud muljeid võib Allsalu loomingus jälgida juba selle algusest peale – ehk kõige ulatuslikumalt näitusel „Maal on maastik“ Tartu Kunstimuuseumis aastal 2004. Kunstniku loomelaad on jõuliselt ekspressiivne, abstraktne, ent siin-seal reaalsusega mängiv. Tema jaoks on oluline suhe visuaalse ja verbaalse vahel – värvide, pildiliste kujundite ning pealkirjadest hargnevate vihjete ja lugude inspireeriv koosmõju.

Kunstnik on öelnud:

Minu töödes on sageli tähtsal kohal SILMAPIIR kui meie maailma korraldav joon, mis paneb paika üleval ja all oleva, maa ja taeva. Maastik kui näitelava värvidele ja vormidele. Arhetüüpne motiiv, jalad-maas-tunne, mida saadab elevus teadmatusest, mis on silmapiiri taga.

Loodus ei ole aga minu kui kunstniku jaoks kindla kompositsiooniga pidulik piltpostkaart, vaid eelkõige protsess, õigemini lõputu PROTSESSIDE MÜRIAAD – kasvamine ja kahanemine, õitsemine ja kolletumine, liikumine ja paigalseis. Meid ümbritsev stiihia, brutaalne ja visa tung elada ja edasi kesta, eluslooduse üheaegne haavatavus ja vastupidavus. Vääramatu lainetamine ja taastulek. Pidevalt muutuv ja samas üha endasse pöörduv kõiksus.

Vaatlejana olen talletanud endasse muljeid ja tundeid, mida nüüd põhjalikult ümber töödelduna ning enda ihade, hirmude ja kujutlustega seotuna kõige subjektiivsemal moel väljendan. Loodus on mulle siinkohal justkui allikaks või maardlaks, kust kogun loomingulist materjali, mille tõlgin värvide keelde.

Vano Allsalu sündis 1967. aastal Tartus ning on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia maalikunstnikuna (1991). Tema soolonäituste debüüt jääb 1984. aastasse, 2011–2017 oli Allsalu Eesti Kunstiakadeemia maali dotsent, 2013–2019 Eesti Kunstnike Liidu president ning täna asepresident. Vano Allsalu teoseid leidub Eesti Kunstimuuseumis, Tartu Kunstimuuseumis ja erinevate ettevõtete kunstikogudes ning erakogudes Eestis, lisaks mitmel pool Euroopas ning Austraalias.

Galerii nimi: Haus galerii

Aadress: Uus 17, Tallinn

Lahtiolekuajad: E-R 10:00 - 18:00, L 11:00 - 16:00

Avatud: 17.08.2020 - 12.09.2020