NOBA Põhja- ja Baltimaade kaasaegse kunsti keskkond

Märtsikuus ootab TYPA teid galeriisse külastama Kadri Toomi näitust “Pakendatud linnad”.

Näitus koondab Kadri graafilisi töid ja ruumiinstallatsiooni, mis peegeldavad kiirelt kasvavate linnade uusarendusprojekte. Töödesse on salvestunud linnastruktuuride jõuline reklaam, majade pakendatud skeletid, linnaruumi müstika ja utoopia. Kunstnik jälgib visuaalseid kihistusi uhiuutes linnaosades. Ehitusbuumi valguses tuleb nähtavale “kiiresti ja rohkem” mentaliteet ning võimalikult tihe täisehitus. Pooleliolevate majade vaikelu ja valmimist jälgides on tekkinud visuaalid, mis kõnelevad kummastusest, tühjusest, suletusest, kordusest ja vaikusest. Märkamata ei jää ka võimu ja raha kohalolu, jõu ja jõudluse vahekorrad, korrastatus, ühetaolisus ning kalkuleeritus. 

Graafilised lehed on teostatud segatehnikas, enamasti on kasutatud tsüanotüüpiat, monotüüpiat ning siiditrükki. Kahemõõtmelistelt töödelt on tagasi ruumi toodud mahulised objektid, mis kõnelevad pooleliolevate hoonete visuaalsest ilust ja uusarendusprojektide vahutavast tühjusest.

Kadri Toom (s.1984) on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli maalingute osakonna ja Eesti Kunstiakadeemia graafka osakonna magistrantuuri. Pärast õpinguid on ta osalenud kunstiresidentuurides ja mitmetes rahvusvahelistes kunstiprojektides ning töötubades. Isikunäitusi on tal lisaks Eestile olnud Lätis, Šveitsis, Tšehhis. Kunstnikku paeluvad teemad, mis on seotud vaikuse, tühjuse ning hetkelisusega. Ta miksib oma loomingus erinevaid tehnikaid ja materjale. Viimastel aastatel on tema looming keskendunud eksperimentaalsele graafkale. Kadri Toom kuulub Eesti Kunstnike Liitu ja Eesti Vabagraafikute Ühendusse.

Galerii nimi: Eesti Trüki- ja Paberimuuseum

Aadress: Kastani 48f, Tartu

Lahtiolekuajad: K-P 12:00 - 18:00

Avatud: 03.03.2021 - 28.03.2021