NOBA Põhja- ja Baltimaade kaasaegse kunsti keskkond

Olete oodatud KuKu Klubisse Inga Heamägi viirukisuitsuse graafikanäitusele.

Kunstnik ise kirjutab oma töödest nii:
Siinne näitus on üks osa minu isiknäitusest Draakoni
galeriis, mis toimus 2019. a märtsikuus „PS. Psalmid ja
prohvet Joonas valaskala kõhus”/ “PS. The Psalms and
Prophet Jonah in the Belly of the Whale”.
Näituse nimi „PS” tähendus on mitmeti mõistetav – esiteks
on PS kui postscriptum ehk pärast juurdekirjutatu. Teiseks
on sellel Psalmide ehk laulude tähendus. Tänapäeval on PS
ka võimas programmeerimiskeel. Ja lõpuks on PS ka Eesti
Vabariigi põhiseaduse ametlik lühend.
Psalmid ehk Psalter ehk (Taaveti) laulud
(heebrea keeles םי לִּ הִ תְּ tehillim, kreeka keeles ψαλμοί)
on juutide ja kristlaste pühakirja üks olulisemaid ja
tuntumaid osi. Psalme on 150.
Psalmide keskne teema on Jumala ülistamine. Laulude
põhjal on inimelu keskne ülesanne paluda Jumalat ja teda
ülistada. Kuigi kogu loodu on teatud mõttes Jumala tempel,
on selleks eriti inimese süda. Psalmide põhjal on inimesel
südames teadmine elu alusest ja eesmärgist.
Psalm 141:2
„… Olgu mu palve kui viirukisuits Su palge ees,
mu käte ülestõstmine kui õhtune ohver …”
Vastavalt pärimusele kasutab õigeusu kirik viirukit palve
sümbolina, mis tõuseb Jumala poole. „Olgu mu palve
kui viirukisuits Su palge ees,“ laulame Jumalale õhtusel
jumalateenistusel. (Psalm 141:2).
Viiruki suitsutamine väljendab Jumala armastust, mis valgub
meie kõikide peale ning sümboliseerib Püha Vaimu armu, mis
meeldiva lõhnana levib usklike peale. Suitsutit õnnistades
ütleb preester: „Kristus, meie Jumal, meie toome Sulle
viirukisuitsu hea vaimuliku lõhnana. Võta see vastu oma
taevaülesele altarile ja saada meile maha oma kõige pühama
Vaimu armu.”
Toetajad / Supporters: Kuku klubi, Eesti Kunstnike Liit,
Eesti Kultuurkapital, Eesti Vabagraafikute Ühendus,
veesõidukite firma Lingalaid

Inga Heamägi (snd 1961), lõpetanud ERKI graafika osakonna diplomiga vabagraafikas 1988. a, töötanud reklaamibüroodes Laks & Ko ja Inorek & Grey AD-na, õpetanud EKA-s graafikat ja joonistamist, Eesti Apostlik Õigeusu Kiriku kirjastuse kunstnik ja kujundaja, tegeleb graafilise disaini, raamatute ja näituste kujundamisega. Estampgraafika alal 33 isiknäitust, üle 70 osalemise rahvusvahelistel žüriiga graafika biennaalidel-triennaalidel, 15 näituste kureerimist, 21 EKM-i näituse kujundamist, üle 45 rühmanäitusel osalemise. Viimase 6 aasta jooksul osalenud žüriides, kunstikonkursside
ekspertkomisjonides jm (Eesti Vabagraafikute Ühenduse juhatuse esinaine 2012–2020; 1. rahvusvaheline Jerevani graafika biennaali žürii esinaine, Armeenia; Eesti Kultuurkapitali kujutava- ja rakenduskunsti sihtkapitali nõukogu liige; Wiiralti preemia 2019 ergutuspreemia laureaat. 2018. a sügisest töötab Kohila Koolituskeskuse direktorina.

 

Galerii nimi: K u K u Club

Aadress: Vabaduse väljak 8, Tallinn

Avatud: 15.09.2020 - 15.10.2020