NOBA Põhja- ja Baltimaade kaasaegse kunsti keskkond

Eesti Kunstiakadeemia lõputööde festivali TASE ’22 avamisel avalikustati 2022. aasta Noore kunstniku ja Noore tarbekunstniku preemiad. Noore kunstniku preemia magistritaseme võitjaks osutus Junny Yeung, bakalaureusetaseme parimaks hinnati Reigo Nahksepp. Noore tarbekunstniku preemia magistri taseme võitjaks sai Yu-fang Hu, bakalaureuse taseme võitjaks aga osutus Mart Talvar.

Noore kunstniku preemia magistri taseme võitja  EKA kaasaegse kunsti magistrant Junny Yeung valimisel leidis  žürii, et “Junny isiklik loominguline praktika ilmub tööriistana kohanemiseks ja kokkupuutepunktide loomiseks võõras keskkonnas. Lõputöö tegeleb tundlikult turvatunde otsimisega, selle kolm osa, mis asustavad eraldi ruume ning loovad erinevad atmosfäärid, moodustavad detailideni läbitunnetatud ning paikatimmitud terviku.”

Žürii tõi magistrantide lõputöödest eraldi esile veel kaasaegse kunsti magistrandi Mathias Väärsi lõputöö, tunnustades teda kunstipraktika sidumise eest ühiskondliku närvi ning kodanikujulgusega.

Noore kunstniku preemia bakalaureuse taseme tööde arutelus oli väga intensiivne arutelu lõpuks kolme lõputöö üle, mille autorid olid Olev Kuma, Imbi Sõber ja Reigo Nahksepp. “Pärast tuliseid heitluseid otsustas žürii anda preemia Reigo Nahksepale, kelle puhul hindas žürii triksterlikku lähenemist mitte ainult avaliku ruumi ja tänavakunsti teemadele, vaid ka omaenda loomingulisele praktikale. Pööretega pikitud lugu üllatab vaatajat ning ei kohku tagasi ka (eneseiroonilise) huumori kasutamise ees. Imbi Sõberi puhul rõhutab žürii samuti nutikat tegelemist avaliku ruumi teemadega, mille tulemusel tekkinud sekkumised on väljapeetud, puhtad ja esteetilised. Olev Kuma maalides on tajutavad pikaajalised meediumiga katsetamised ning tugeva ja tervikliku autoripositsioonini jõudmine,” kommenteerib žürii.

Noore kunstniku preemia MA taseme laureaat valitakse kaasaegse kunsti eriala lõpetajate seast ning BA taseme laureaat valitakse osakondade fotograafia, installatsioon ja skulptuur, maal ja graafika lõpetajate seast. MA taseme preemiaga kaasneb näituse võimalus Draakoni või Hobusepea galeriis.

2022. aasta žürii koosseisu kuulusid kunstiprofessionaalid Elin Kard, Marko Mäetamm, Aleksander Zahharov, Karolin Poska (ainult MA), Sigrid Viir ja Maarin Ektermann. Noore kunstniku ja Noore tarbekunstniku MA ja BA taseme preemiad kuulutati välja näituse avamisel. Preemiate suurusteks on 1500€.

Noore tarbekunstniku preemia magistri taseme parimaks hinnati Yu-fang Hu, töö eest “In search of Fuzzy Craft”. Žüriid lummas pieteeditundeline peatumine õigel hetkel, töös materjaliga. Tegu on teravapilgulise tööga, mis avab ja laiendab meisterlike oskuste potentsiaali. Valguse ja materjali koosmõjul on kunstnik loonud tugeva näitusterviku. Yu-fang Hu kasutab hägususe mõistet, innustamaks vaatajat mõtlema objekti vormiliste ja tähenduslike piiride üle.

Ära märgiti ka Liisa Kanemägi töö “Kootud kaduvus. Silmuskudumite ja keha kahekõne”, mis kompab disaini ja vaba kunsti piire, pöörates rohepöördest tulenevad ootused jätkutusuutlikuse osas peapeale. Liisa Kanemägi tegeleb materjali kehalähedaste muundumistega loomulike protsesside võimendamise kaudu. Lisaks märgiti ära ka Silvia Cunha Lima Auväärti töö “Üle fragmentide: keraamika vastupidavus”.

Lähtudes oma arheoloogi ja konservaatori taustast asetub Auväärti magistritöö keskmesse killu või fragmendi kontseptioon, mis avab keraamika kui kultuurivormi ainulaadsest vaatepunktist. Sel viisil toob projekt kokku savi kui materjali universaalse ja üldinimliku tähenduse ning individuaalse kordumatuse.

Noore tarbekunstniku bakalaureuse taseme võitjaks sai Mart Talvar, tööga “Tsentrist väljas”. Žürii hindas töö juures autori soovi väärtustada traditsioonilises tehnikas töötades tekkivat võimalikku viga kui loomepraktika osa. Töö väärtuseks on ka vormilihtsuse edasikandmine teise materjali. Aga ka vastandlike materjalide esitlemine veetleva tervikuna ja uue tunnetusliku keskme leidmine. Ära märgiti ka Liisa Torsuse töö, mille puhul žürii hindas tudengi etnograafiliste rõivaste süvenenud käsitlemist ja temaatilist lähenemist.

Noore tarbekunstniku MA ja BA tasemete preemiate laureaadid valitakse ehte- ja sepakunsti, keraamika, klaasi, moedisaini, nahakunsti, aksessuaari- ja köitedisaini ja tekstiili erialade lõpetajate seast. MA taseme preemiaga kaasneb näitus HOP galeriis. Žürii koosseisu kuulusid Maria Valdma, Ketli Tiitsar, Gregor Taul, Keiu Krikmann ja Tiina Sarapu.

Kunstifestivali TASE ’22 raames näeb EKA peahoone kõigil korrustel ning paljudes asukohtades üle Tallinna eesti noore kunsti, disaini, arhitektuuri ja kunstikultuuri hooaja tippsaavutusi. Koos peanäituse avamisega avati ka veebileht tase.artun.ee.